Beata Wąsowska

Przykładowe prace:

    
Piknik
olej, plotno, 90 x 70 cm
.
.


O artystce:

Studia w ASP w Krakowie WydziałGrafiki w Katowicach. Malarstwo w pracowni Jerzego Dudy Gracza oraz Macieja Bieniasza. Projektowanie Graficzne Książki w pracowni Adama Romaniuka. Dyplom 1985 r. W roku 1986 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Autorka wystaw indywidualnych m.in.: 1986 Galeria MDK "Têcza" - Tychy, 1987 - Galeria "Desa" Katowice, 1098 - "Oringen" Ostersund (Szwecja), 1997 - Galerii "Wzgórze" Bielsko-Bia³a, 1998 - Galeria "Praska" Warszawa, 1999 Muzeum Historii Katowic, 2000 - Galeria "Piano Mobile" Kraków. Uczestniczka wystaw zbiorowych m.in.: "Muzyka w Malarstwie" - Tychy, "Bielska Jesieñ" - Bielsko-Bia³a, Konkurs Malarski im. Rafa³a Pomorskiego, "Jurajskie impresje" - Poraj, Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego - Szczecin, Wilhelm Heckner Galerie (Niemcy), Galerie KLEY (Niemcy).


Prace artystki dostêpne w Galerii SD - OFERTA
© SD Galeria, wykonanie SD, 2010