Renata Bonczar

Przykładowe prace:

  
Tosa de Mar
olej, płótno 40 x 40 cm


O artystce:Mieszka od urodzenia w Katowicach. Studia na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1980 r. w Pracowni Jerzego Dudy Gracza. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, otrzymała również stypendium od Fundacji Dr S. van Zavrel (Holandia). Nagroda artystyczna wojewody ¶l±skiego.
Laureatka wielu konkursów, brała udział w licznych wystawach w kraju, a także poza jego granicami (Czechy, Holandia, Belgia, Jugosławia, Hiszpania, Andora, Niemcy, Macedonia, Szwajcaria).Prace artystki znajduj± się w zbiorach Muzeum ¶l±skiego w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Gliwicach, w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach, w Instytucie Archeologii, Prilep - Macedonia, Galerii O'K Polskie Radio Katowice, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic±.

© SD Galeria, wykonanie © Michał Piecuch, 2004